Diensten

Hieronder treft u meer informatie aan over onze diensten.

Bij een advocatenkantoor denkt men in de eerste plaats aan adviseren en procederen. Dat doen de specialisten van Clairfort ook. Maar daarnaast houden wij ons bezig met het opstellen en beoordelen van contracten, kunnen wij projectjuristen leveren en beschikken wij over ervaren mediators.

Een belangrijk aspect van onze werkzaamheden is het adviseren over uw juridische positie en de verdere strategie. Wij treden graag op als sparring partner.

Dat kan al in een vroeg stadium, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuw project. Clairfort helpt om helder te krijgen wat er op juridisch vlak geregeld moet worden en wat de beste volgorde is voor de te nemen stappen. Wij kunnen meedenken hoe u nieuwe projecten ondernemingsrechtelijk kunt inrichten en uw intellectuele eigendomsrechten daarbij van begin af aan zo goed mogelijk kunt vastleggen. Ook over de mogelijkheid voor het aannemen van personeel of het inschakelen van ZZP’ers geven wij advies.

Het team van Clairfort is vaak een verbindende factor van alle betrokken partijen, bijvoorbeeld bij een bouw en vastgoedproject. Wij dragen zorg voor het inhoudelijk afstemmen van documenten en processen tijdens bijvoorbeeld een aanbesteding, de onderhandelingen en contractering.

Uiteraard moeten de risico’s duidelijk zijn, maar wij kijken ook naar wat er mogelijk is. Het is uiteindelijk aan de cIiënt zelf om een keuze te maken, maar wij durven daar wel helder in te adviseren. Ook zetten wij die informatie op een rij die nodig is om een goede afweging te kunnen maken.

Als u een geschil heeft met een andere partij en maatregelen wil nemen om een onrechtmatige situatie te beëindigen, of juist zelf bent aangeschreven, kunnen wij u eveneens van dienst zijn. Wij bestuderen de zaak en schatten vervolgens uw kansen in. Ook bespreken wij met u wat uw doelen zijn. Op basis daarvan adviseren wij u vervolgens over de verdere stappen en de bijbehorende kosten.

Het bereiken van een regeling is meestal de beste oplossing voor het beëindigen van een geschil. Mogelijk verrast het als een advocaat dat zegt. Maar wij begrijpen dat u zich liever bezighoudt met ondernemen dan met juridische geschillen. Als het tot een procedure komt beschikt Clairfort over zeer ervaren en succesvolle procesadvocaten.

Een minnelijke regeling kan tijd, energie en kosten besparen en daarom onderzoeken wij altijd of een dergelijke regeling mogelijk is. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan het noodzakelijk zijn om verdere juridische maatregelen te treffen. De wet geeft daar verschillende mogelijkheden voor. Het kan dan gaan om het starten van een kort geding, bodemprocedure of het leggen van beslag. Dat laatste kan ook een optie zijn om bepaald bewijs veilig te stellen.

Procederen is een vak apart. Onze advocaten voeren procedures bij de rechtbanken en gerechtshoven, de Raad van State, het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en bij de Raad van Arbitrage. Al deze instanties hebben hun eigen procesregels. Omdat bij Clairfort alleen specialisten werken, voorkomen wij de juridische valkuilen en zijn wij van de laatste stand van zaken binnen het procesrecht op de hoogte.

Het opstellen en uitonderhandelen van contracten vormen een belangrijk onderdeel van onze juridische dienstverlening. Met een goed opgestelde overeenkomst is het voor alle contractpartijen duidelijk wat de rechten, verplichtingen én verwachtingen zijn. Clairfort biedt ook het beheer van contracten aan.

Soms is ‘één A4’ voldoende helder om de overeenkomst tussen partijen (in hoofdlijnen) weer te geven. Soms is het verstandig om zoveel mogelijk dicht te timmeren. Dit is afhankelijk van de partijen en de belangen. De omvang van de overeenkomst is vanzelfsprekend ook van invloed op de kosten, dus een commerciële afweging op dit punt is ook vereist.

Wij bespreken altijd welke vorm het meest geschikt is voor de situatie. Hoe dan ook is het te adviseren om bepaalde zaken goed te regelen, omdat dit later onduidelijkheid en problemen kan voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als aansprakelijkheden, de financiële afspraken en de duur van de overeenkomst. Bij internationale samenwerkingen kan het goed zijn om te bepalen welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is op de overeenkomst.

Ook kunnen wij contracten beoordelen die u van uw contractpartner kreeg toegestuurd. In een quickscan kunnen wij aangeven wat de risico’s zijn en desgewenst passen wij de betreffende bepalingen voor u aan.

Clairfort heeft samenwerkingen met buitenlandse advocatenkantoren voor het geval een contract moet worden opgesteld of beoordeeld naar buitenlands recht.

Tot slot zijn wij u graag van dienst bij het beheren van uw contracten. Zo bent u altijd op de hoogte wat de laatste versie is van een overeenkomst of algemene voorwaarden en houden we deze up-to-date.

De specialisten van Clairfort zijn onder meer thuis in algemene voorwaarden, overeenkomsten op het gebied van distributie, franchise en agentuur, overeenkomsten over het gebruik en de overdracht van intellectuele eigendomsrechten, IT-overeenkomsten, arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten in het kader van fusies en overnames en de daarvoor benodigde financiering, intentieovereenkomsten en UAV-GC 2005-overeenkomsten. Eigenlijk zijn er maar weinig overeenkomsten die wij niet kunnen opstellen en beoordelen.

Clairfort levert ook projectjuristen. Mocht u behoefte hebben aan een advocaat of jurist die een vast aantal uur in de week of de maand op locatie aanwezig is, dan is dat mogelijk. Dat kan zowel op vaste basis als op projectbasis. De specialisten van Clairfort leren zo uw onderneming goed kennen en denken direct praktisch mee.

Clairfort kan op deze wijze bijdragen aan de succesvolle realisatie van projecten en overige zaken. Onze projectjuristen adviseren de directie en het management over de juridische mogelijkheden en risico’s. Bovendien kunnen zij een vast en laagdrempelig aanspreekpunt vormen voor medewerkers die tegen juridische kwesties aanlopen. Dat kan een voordeel zijn, omdat ook op ons gebied voorkomen vaak beter is dan genezen.

Bij grote projecten maken onze specialisten onderdeel uit van bijvoorbeeld een projectteam of aanbestedingsteam, waarin zij een adviserende rol vervullen en dat advies in het verdere traject kunnen implementeren.

Ook is het mogelijk om één van onze privacyspecialisten aan te stellen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) of als Privacy Officer van uw organisatie.

Mediation wint aan terrein en dat is terecht wat ons betreft. Clairfort beschikt om die reden over MfN mediators. Ons standpunt is dat het samen bereiken van een oplossing beter is dan het in stand houden van een juridisch geschil. Dit vooral als partijen daarna nog verder moeten met elkaar of van elkaar afhankelijk zijn.

De gekwalificeerde en ervaren MfN mediators van Clairfort gaan samen met partijen het gesprek aan en zetten zich ervoor in om een oplossing te bereiken. De advocaat mediator en registermediator richten zich erop om helder te krijgen welke belangen er spelen en denken mee hoe daar zo goed mogelijk recht aan kan worden gedaan.

Mediation heeft vele voordelen. Het heeft een informeel maar vertrouwelijk karakter, heeft vaak een korte doorlooptijd, partijen hebben zelf een actieve rol om het conflict op te lossen en het is kostenefficiënt. Niet voor niets kiezen steeds meer partijen ervoor om mediation standaard in hun contracten op te nemen. Voorwaarde voor een geslaagde mediation is wel dat de betrokken partijen de beslissingen zelf kunnen nemen, dat er sprake is van vrijwilligheid en dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd.

Er kan een mediation worden gestart nadat eenmaal een bepaald conflict is ontstaan, maar ook in een vroeg stadium om juist een dreigend conflict te voorkomen. Denk daarbij aan mediation bij een arbeidsconflict, bij groepsmediation of in de bouw.

Kennis maken met een mediator van Clairfort Zeist / Utrecht of Amsterdam, of heeft u vragen over een mediation? Neem dan contact op met MfN mediator Mathijs van Logten.