Overheid

Bestuursrecht en omgevingsrecht

De overheid grijpt op tal van manieren in op het leven van burgers en bedrijven, ook als het gaat om onze fysieke leefomgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld over gemeentelijke bestemmingsplannen en provinciale verordeningen inzake ruimtelijke ordening, maar ook over het Bouwbesluit 2012, de Woningwet, de Wet Ruimtelijke Ordening, de nieuwe Omgevingswet en Huisvestingsverordeningen.
Nederland is een van de dichtst bevolkte landen ter wereld. Het is dan ook niet vreemd dat er over het gebruik van ruimte en grond met grote regelmaat problemen en geschillen ontstaan tussen burger en overheid.

Bent u op zoek naar een advocaat bestuursrecht of een advocaat omgevingsrecht? Clairfort beschikt over ruime ervaring op deze gebieden, met name als het gaat om bestemming en gebruik van vastgoed en grond. Clairfort kan u van dienst zijn rond bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, zienswijzen daarop of (hoger) beroep daartegen. Ook als het gaat over de Woningwet, de Huisvestingswet of over aan de Huisvestingsverordening gerelateerde kwesties, bent u bij Clairfort aan het juiste adres. Voor vragen kunt u terecht bij bestuursrecht advocaat David de Jong.

Clairfort treedt in deze en dergelijke kwesties op voor overheden, bedrijven en particulieren.

Regulatoir – Marktordeningsrecht

Regulatoir (ofwel marktordeningsrecht) is de naam voor het bestuursrecht dat voor een specifieke sector geldt, zoals de regels in de Wet Personenvervoer 2000, de Wet Milieubeheer en de Wet marktordening gezondheidszorg. Clairfort is onder meer gespecialiseerd op het gebied van regulering in de zorg, het openbaar vervoer, de sector landbouw & visserij en in het afvalbeheer en onderwijs. Clairfort adviseert daarin over aspecten van mededinging, regulering en bestuurs(proces)recht.

Aanbesteding

Clairfort vertegenwoordigt waterschappen, woningcorporaties, provincies en gemeenten bij aanbestedingsgeschillen en adviseert deze overheden over de aanbesteding van grote projecten. Ook marktpartijen (inschrijvers) worden door Clairfort bijgestaan. Lees meer op de pagina over de expertises Aanbesteding & Mededinging.

Overheid

Heeft u vragen over deze expertise?
Neem dan contact op met:
David de Jong
dejong@clairfort.nl


Contactgegevens Overheid

030 – 307 54 65
info@clairfort.nl

Advocaten & Juristen Overheid

David de Jong
Maurice Essers
Willemijn Oudenaarden
Sihem Ajouaou


Abonneer op onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Clairfort Advocaten en Mediators

Zusterplein 22
3703 CB Zeist

030 – 307 54 65
 info@clairfort.nl

Advocaten en Juristen Overheid

David de Jong

Advocaat, Projectjurist

Willemijn Oudenaarden

Jurist

Maurice Essers

Of counsel

Sihem Ajouaou

Advocaat

Blogs