Ondernemingsrecht en M&A

De advocaten ondernemingsrecht en M&A hebben ruime expertise en ervaring. Onze advocaten streven er naar om oplossingen te bieden die daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor de ondernemer. Om dit te bereiken verdiepen zij zich in de opdrachtgever en kijken zij naar meer dan alleen de juridische kant van een zaak. In het ene geval leidt dit tot een krachtige aanpak waarbij een procedure onvermijdelijk is en in het andere geval tot een minnelijke, maar commercieel efficiënte oplossing.
De ondernemingsrecht advocaten van Clairfort zijn actief op de volgende terreinen:

Aansprakelijkheid, geschillen en procedures

Iedere ondernemer kan bij zijn bedrijfsvoering geconfronteerd worden met schade of aansprakelijkheid voor schade. Indien u hiermee te maken krijgt is het van belang om te bepalen welke schade u kunt verhalen. Of indien u zelf aansprakelijk wordt gesteld, om te bepalen of u daadwerkelijk aansprakelijk bent. Onze advocaten kunnen u helpen bij het bepalen en verhalen van schade en bij het vaststellen van (de omvang van) eventuele aansprakelijkheid. Indien nodig , wordt in deze kwesties geprocedeerd zowel bij de civiele rechter als bij alternatieve geschillenbeslechtingsinstanties (zoals arbitrage).

Daarnaast procederen onze advocaten over vennootschapsrechtelijke kwesties, zoals overnamegeschillen, aandeelhoudersgeschillen en zaken op grond van het enquêterecht.

Bestuur en toezicht (governance)

Goed toezicht op bedrijven, overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties wordt steeds belangrijker. Dit mede naar aanleiding van een aantal grote schandalen waarin belangenverstrengeling, misbruik van gemeenschapsgeld en falend toezicht een rol speelden. De roep om adequaat toezicht en een werkend systeem van checks en balances hebben mede geleid tot de totstandkoming van verschillende (sectorale) corporate governance codes en (voorgestelde) aanpassingen in wetgeving. Het streven naar een juiste governance staat soms op gespannen voet met de wens om regeldruk te verminderen en om “afvinkgedrag” te voorkomen. Onze ondernemingsrecht advocaten houden dit altijd in het achterhoofd wanneer zij cliënten adviseren over de inrichting of aanpassing van de governance binnen een organisatie.

Financiering en zekerheden

Voor fusies, overnames, projecten en andere transacties is een (externe) financiering nodig. De markt voor financieringen is continu in beweging; zowel wat betreft de aard van de financieringen als de aanbieders van de financieringen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan projectfinanciering, factoring, private equity, gesyndiceerde bankleningen maar ook aan het steeds vaker voorkomende crowdfunding. Het is zaak om voor elke transactie een geschikte financieringsvorm te kiezen en de afspraken daarover goed vast te leggen, ook in het licht van de omvangrijke regelgeving die in veel financieringskwesties een rol speelt.

Wie aan financieringen denkt, denkt automatisch ook aan zekerheden; instrumenten die oplossingen kunnen bieden in gevallen waarin de schuldenaar de financiering niet meer kan terugbetalen. De bekendste zekerheden zijn pand en hypotheek. Maar ook borgtochten, bankgaranties, achterstellingen en escrow rekeningen zijn instrumenten die in veel financieringsconstructies worden gebruikt.

Clairfort adviseert over het aantrekken van financieringen en het vestigen of uitwinnen van zekerheden.

Fusies, overnames en herstructureringen

Het gaat goed met de economie dus ook fusies en overnames zijn weer aan de orde van de dag. Veel verkopers kunnen in het huidige economisch klimaat hun onderneming voor een mooie prijs verkopen en voor kopers met groeiambities zijn er veel goed renderende ondernemingen op de markt. De M&A specialisten van Clairfort zijn al vele jaren actief op het terrein van fusies en overnames. Zij hebben vele (internationale) transacties begeleid in diverse sectoren aan zowel de koop- als verkoopzijde. Onze advocaten zijn in overnametrajecten vaak projectmanagers die er met kennis van zaken, een dosis humor en de nodige souplesse naar streven om mooie duurzame transacties te realiseren.

Onze M&A advocaten hebben een speciale focus op het tot stand brengen van transacties tussen verkopers van MKB ondernemingen (vaak familiebedrijven) en private equity partijen. In deze transacties moeten verschillende werelden op diverse terreinen op elkaar aangesloten worden om een succesvolle transactie mogelijk te maken. Door onze kennis van beide werelden hebben wij al veel van dergelijke transacties succesvol begeleid.

Ook interne herstructureringen binnen concerns, ingegeven door bedrijfseconomische, efficiency of fiscale motieven behoren tot het werkterrein van onze M&A advocaten.

Clairfort Inhouse

Indien u binnen uw organisatie behoefte heeft aan ondersteuning van advocaten bij een bepaald project (bij voorbeeld het inrichten van een juridische afdeling of het aanpassen van de governance) dan is het mogelijk om tijdelijk een van onze advocaten in te zetten binnen uw onderneming via de ‘Clairfort inhouse’ aanpak.

Ondernemingsrecht en M&A

Heeft u vragen over deze expertise?
Neem dan contact op met:

Ondernemingsrecht
Jos Hendrickx
hendrickx@clairfort.nl

M&A
Krijn Keukens
keukens@clairfort.nl


Contactgegevens Ondernemingsrecht en M&A

030 – 307 54 65
ondernemingsrecht@clairfort.nl

Advocaten & Juristen Ondernemingsrecht en M&A

Jos Hendrickx
Krijn Keukens
Joris Falhaber
Ebru Merttürk


Abonneer op onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Clairfort Advocaten en Mediators

Clairfort Zeist
Zusterplein 22
3703 CB Zeist

030 – 307 54 65
 info@clairfort.nl

Clairfort Advocaten en Mediators

Clairfort Amsterdam
Amstelplein 54, 26e etage
1096 BC Amsterdam

020 – 225 85 80
info@clairfort.nl

Advocaten Ondernemingsrecht

Jos Hendrickx

Advocaat

Krijn Keukens

Advocaat

Joris Falhaber

Advocaat

Ebru Merttürk

Jurist

Podcast M&A Insight

Blogs Ondernemingsrecht