Aanbesteding & Mededinging

Clairfort heeft een vooraanstaande positie in het aanbestedingsrecht en in  het mededingingsrecht. Die positie is erkend in internationale gidsen op deze rechtsgebieden. De achtergrond van de klanten van Clairfort op deze rechtsgebieden is divers. Tot die klanten behoren zowel internationale bedrijven als het midden- en kleinbedrijf. Hierbij ligt de nadruk op de sectoren vervoer, utilities (energie, afval), supermarkten en zorg & onderwijs, maar ook op industrie, ICT, bouw & vastgoed en handel in brede zin.

Aanbestedingsrecht

Het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht regelt de aanbesteding van opdrachten, concessies en raamovereenkomsten door overheden. Clairfort begeleidt aanbestedende diensten bij de voorbereiding en uitvoering van aanbestedingsprocedures en voorziet daarbij van advies en procesbijstand. Ook adviseert Clairfort over het al dan niet bestaan van een aanbestedingsplicht, het vormgeven van ‘(quasi) inhouse’ opdrachtverlening of samenwerkingen tussen aanbesteders en het verstrekken van een ‘uitsluitend recht’ aan marktpartijen.

Ook marktpartijen worden door Clairfort bijgestaan. Bij hen gaat het vooral om de advisering rond het inschrijven op aanbestedingen van opdrachten en concessies en het procederen daarover, meestal in kort geding of bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Met de projectjuridische ondersteuning van Clairfort worden cliënten met betrekking tot aanbestedingsprocedures van begin tot  eind ontzorgd. Clairfort adviseert bijvoorbeeld aanbestedende diensten en inkopende opdrachtgevers bij het bepalen van de aanbestedings- en inkoopstrategie. Ook het opstellen van aanbestedingsdocumenten, het organiseren en begeleiden van de aanbestedingsprocedure, het deelnemen aan dialoogsessies en het organiseren van de contractering behoren eveneens tot deze dienstverlening.

Clairfort heeft daarnaast specifieke expertise op het gebied van aanbestedingen in bouw- en vastgoedprojecten. Daarover leest u hier meer op de expertisepagina’s over Bouw & Vastgoed.

Mededingingsrecht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de naleving van het kartelverbod, de gedragsregels Markt & Overheid en het verbod van misbruik van machtspositie. Ook het concentratietoezicht (het melden van fusies en overnames) is bij de ACM ondergebracht. De advocaten van Clairfort hebben ruime ervaring in het bijstaan van ondernemingen in het kader van het Nederlandse en Europese mededingingsrecht en de handhaving daarvan door ACM en Europese Commissie. Daartoe behoort het aanmelden van fusies en overnames, het begeleiden van kartelonderzoeken, procederen bij de rechtbank Rotterdam en College van Beroep voor het bedrijfsleven en advisering over samenwerkingsverbanden en compliance.

Regulatoir – Marktordeningsrecht

Regulatoir (ofwel marktordeningsrecht) is de naam voor het bestuursrecht dat voor een specifieke sector geldt, zoals de regels in de Wet Personenvervoer 2000, de Wet Milieubeheer en de Wet marktordening gezondheidszorg. Clairfort is onder meer gespecialiseerd op het gebied van regulering in de zorg, het openbaar vervoer, de sector landbouw & visserij en in het afvalbeheer en onderwijs. Clairfort adviseert daarin over aspecten van mededinging, regulering en bestuurs(proces)recht.

Staatssteun

Het verbod op staatssteun en de aanverwante regelingen van diensten van algemeen (economisch) belang en Markt & Overheid behoren tot de kernexpertise van Clairfort. De rol van Clairfort op deze gebieden is breed en varieert van advies bij lokale gebiedsontwikkeling tot advisering over de toepassing van het verbod op fiscale staatssteun.

Aanbesteding & Mededinging

Heeft u vragen over deze expertises?


Contactgegevens Aanbesteding & Mededinging

Neem contact op met:
Maurice Essers
essers@clairfort.nl
030 – 307 54 65
Clairfort Maastricht

Claire Lombert
lombert@clairfort.nl
030 – 307 54 65
Clairfort Zeist


Contactgegevens Aanbesteding in Bouw & Vastgoed

Neem contact op met:
Marius Strijker
strijker@clairfort.nl
030 – 307 54 65
Clairfort Zeist


Advocaten & Juristen Aanbesteding & Mededinging (inclusief in Bouw & Vastgoed)

Maurice Essers
Claire Lombert
Patricia Kampschreur
Marius Strijker
Willemijn Oudenaarden


Abonneer op onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Clairfort Advocaten en Mediators

Zusterplein 22
3703 CB Zeist

 info@clairfort.nl

Clairfort Advocaten en Mediators

Slenakerweg 21
6271 PE Gulpen-Wittem

 info@clairfort.nl

Advocaten en Juristen Aanbesteding & Mededinging

Maurice Essers

Of counsel

Claire Lombert

Advocaat

Marius Strijker

Advocaat, Projectjurist

Patricia Kampschreur

Jurist

Willemijn Oudenaarden

Advocaat

Blog Aanbesteding & Mededinging