Onze expertises

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling, zoals ten aanzien van ontslag, medezeggenschap, arbeidsongeschiktheid en flexibele arbeidsrelaties. Clairfort staat cliënten hierin graag bij als adviseur en sparring partner.

Intellectueel eigendom, IT & Privacy

Clairfort begeleidt bij de bescherming van en het procederen over namen, producten, diensten en innovaties. Zij adviseert over commerciële contracten (o.a. licenties, distributie en agentuur), IT en privacy (AVG). Zowel nationaal als internationaal.

Aanbesteding & Mededinging

Clairfort begeleidt aanbestedende diensten en marktpartijen bij aanbestedingsprocedures. Ook treedt Clairfort op voor cliënten met verschillende achtergronden op het gebied van het Nederlandse en Europese mededingingsrecht en de handhaving daarvan.

Ondernemingsrecht en M&A

Clairfort adviseert op de terreinen van aansprakelijkheid, bestuur & toezicht (governance), financiering en zekerheiden. De M&A advocaten begeleiden cliënten bij fusies, overnames en herstructureringen.

Bouw en Vastgoed

De unieke combinatie van advocaten en projectjuristen stelt Clairfort in staat om cliënten voor specifieke kwesties en bij projecten te ondersteunen op het gebied van bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infrastructuur. In het civiele recht en het bestuursrecht.

Overheid

De overheid grijpt op tal van manieren in, bijvoorbeeld waar het gaat om de leef- en werkomgeving. Clairfort treedt op voor overheden, bedrijven en particulieren in kwesties over bestuursrecht en omgevingsrecht, regulatoir en marktordeningsrecht en aanbesteding.

Onze expertises

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling, zoals ten aanzien van ontslag, medezeggenschap, arbeidsongeschiktheid en flexibele arbeidsrelaties. Clairfort staat cliënten hierin graag bij als adviseur en sparring partner. Meer informatie.

Clairfort begeleidt bij de bescherming van en het procederen over namen, producten, diensten en innovaties. Zij adviseert over commerciële contracten (o.a. licenties, distributie en agentuur), IT en privacy (AVG). Zowel nationaal als internationaal. Meer informatie.

Clairfort begeleidt aanbestedende diensten en marktpartijen bij aanbestedingsprocedures. Ook treedt Clairfort op voor cliënten met verschillende achtergronden op het gebied van het Nederlandse en Europese mededingingsrecht en de handhaving daarvan. Meer informatie.

Clairfort adviseert op de terreinen van aansprakelijkheid, bestuur & toezicht (governance), financiering en zekerheiden. De M&A advocaten begeleiden cliënten bij fusies, overnames en herstructureringen. Meer informatie.

De unieke combinatie van advocaten en projectjuristen stelt Clairfort in staat om cliënten voor specifieke kwesties en bij projecten te ondersteunen op het gebied van bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infrastructuur. In het civiele recht en het bestuursrecht. Meer informatie.

De overheid grijpt op tal van manieren in, bijvoorbeeld waar het gaat om de leef- en werkomgeving. Clairfort treedt op voor overheden, bedrijven en particulieren in kwesties over bestuursrecht en omgevingsrecht, regulatoir en marktordeningsrecht en aanbesteding. Meer informatie.

Clairfort is:

Helder

Helder

We zijn duidelijk in ons advies, over onze aanpak en de kosten.

Krachtig

Krachtig

We staan voor onze cliënten.

Specialist

Specialist

Onze advocaten en juristen hebben een hoog kennisniveau op hun expertise-gebied.

Blog

Advocatenkantoor Zeist – Amsterdam – Maastricht

Clairfort is een advocatenkantoor met vestigingen in Zeist (Utrecht), Amsterdam en Maastricht. Het kantoor adviseert Nederlandse en buitenlandse ondernemingen en overheden. Clairfort is een ‘firm of niches’; we bieden specialistische kennis aan op de expertise-gebieden die voor ondernemingen en overheden van belang zijn. Meer informatie over ons advocatenkantoor leest u op de pagina Over ons. Over onze advocaten en juristen leest u meer op de team-pagina.
Op de duurzaamheidspagina leest u meer over Clairfort Duurzaam