Bouw en Vastgoed

Weten wat er speelt. Pragmatisch en proactief. Maar bovenal resultaatgericht en van hoge kwaliteit. Dat is hoe Clairfort acteert in de markt van bouw-, vastgoed-, gebiedsontwikkeling- en infrastructuurprojecten.

De unieke combinatie van advocatuurlijke en projectjuridische diensten stelt ons in staat om onze cliënten van a tot z te ondersteunen. Clairfort beschikt over actuele en diepgaande expertise binnen deze wereld. De advocaten en juristen van het vastgoed advocatenkantoor en bestuursrecht advocatenkantoor Houtzager Strijker zijn in januari 2018 onderdeel geworden van Clairfort.

Wij bieden juridische begeleiding, adviseren en procederen, zowel aan de kant van opdrachtgevers als opdrachtnemers. Onze advocaten en projectjuristen hebben hun eigen specialisme, zijn kritisch, werken oplossingsgericht en acteren dicht bij de cliënt. Dit alles om onze cliënten – ook internationale organisaties die actief zijn op de Nederlandse markt – te helpen het beoogde succes te bereiken. Of u nu op zoek bent naar aan advocaat projectontwikkeling, advocaat huurrecht, advocaat bouwrecht, advocaat aanbestedingsrecht of advocaat bestuursrecht, Clairfort heeft alle kennis op het gebied van bouw & vastgoed in huis.

Bouw & Vastgoed

Heeft u vragen over deze expertise?
Neem dan contact op met:
René Mussaeus
mussaeus@clairfort.nl

Marius Strijker
strijker@clairfort.nl


Contactgegevens Bouw & Vastgoed

030 – 307 54 65
vastgoed@clairfort.nl

Advocaten & Juristen Bouw & Vastgoed

René Mussaeus
Marius Strijker
David de Jong
Maaike Berends – de Weerd
Philip Houtzager
Sihem Ajouaou
Marcel Maeder-Maes
Iris Kroeze


Abonneer op onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sectoren

Het verkeer over land en water zal door groeiende bedrijvigheid verder toenemen, wat een steeds groter beroep doet op onze infrastructuur. Projecten om die infrastructuur te optimaliseren zijn complex. Niet alleen vanuit technisch perspectief maar ook vanwege de vele raakvlakken met de omgeving. Daardoor dient dit soort projecten benaderd te worden als een gebiedsontwikkelopgave in plaats van enkel een infrastructuurwerk.

Steeds complexer:
De toepasselijke wet- en regelgeving wordt steeds complexer en bepaalt in grote mate het gedrag van de initiatiefnemer. Met de ervaring en kennis van zaken van Clairfort, onze nuchtere werkmentaliteit en oplossingsgerichte en heldere aanpak, leveren wij een waardevolle bijdrage aan het realiseren van infra-projecten.

Bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, zoals woningbouwprojecten, kantoren, bedrijfspanden en winkelcentra, spelen juridische aspecten altijd een grote rol. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, herontwikkeling of stedelijke vernieuwing. De wet- en regelgeving rondom projectontwikkeling is volop in beweging en wordt telkens complexer. Clairfort kiest daarom rondom projectontwikkeling voor een multidisciplinaire aanpak. Daardoor zijn wij in staat om onze cliënten – onder anderen projectontwikkelaars, aannemers, beleggers, (gemeentelijke) overheden en woningcorporaties – correct en efficiënt door het project te loodsen.

Van advies tot proces:
Wij bieden ondersteuning bij onderhandelingen, het in kaart brengen van risico’s, de keuze voor de meest effectieve samenwerkingsconstructie en bij het opstellen van contracten. Daarnaast beschikken wij over kennis van het ruimtelijke bestuursrecht en omgevingsrecht; onontbeerlijk als het gaat om projectontwikkeling. Wij adviseren en – waar nodig – procederen op het gebied van bestemmingsplanprocedures, vergunningen, en wet- en regelgeving rond flora & fauna en milieu.

Ook in het aanbestedingsrecht is bij projectontwikkeling van groot belang, vooral voor overheden. De regelgeving omtrent aanbestedingen roept in de praktijk veel vragen op en leidt steeds vaker tot gerechtelijke procedures.

De utiliteitsmarkt is zeer divers, in ieder geval waar het de te realiseren objecten en juridische kaders betreft. Woningen, kantoren, scholen en overig maatschappelijk vastgoed: elk object kent zijn eigen dynamiek en inhoudelijke juridische kaders.

Ervaren speler:
Clairfort is een ervaren speler in het veld van de utiliteitsbouw. Onze expertise strekt zich uit van de traditionele advocatuur tot de meer pragmatisch ingestoken projectjuridische dienstverlening. Dat doen we met een evenzo grote betrokkenheid vanuit een aanbestedingsperspectief als een omgevingsrechtelijk en/of bouwcontractjuridisch perspectief.

De waterbouwsector is niet weg te denken uit een land als Nederland. Zowel de maritieme sector als waterbouwkundige werken maken deel uit van deze boeiende tak van sport.

Clairfort heeft vanuit zijn bouw- en contractjuridisch profiel ervaring met het voorbereiden en realiseren van projecten in de waterbouw. Wij hebben onze expertise onder meer ingebracht bij grootschalige herinrichtingen van buitendijkse gebieden, ontzandingsprojecten en afval- en drinkwaterprojecten.

Beleggen in vastgoed vraagt juridische kennis van diverse rechtsgebieden binnen het bouw- en vastgoedrecht. Of het nu gaat om de koop, verkoop, huur of verhuur van kantoren, woningen, winkels of logistiek vastgoed, vrijwel altijd spelen juridische vraagstukken op het gebied van huurrecht, goederenrecht (erfdienstbaarheden e.d.), bouwrecht, ruimtelijke ordeningsrecht en contractenrecht.

Advies en meer
Clairfort beschikt over veel kennis en ervaring op deze terreinen en is in staat om deze expertise geïntegreerd toe te passen bij vastgoedtransacties. Wij hebben uitstekende contacten met deskundige en ervaren vastgoednotarissen, waardoor wij niet alleen kunnen adviseren bij vastgoedtransacties maar ook de juridische levering van vastgoed kunnen verzorgen. Wij treden op voor binnen- en buitenlandse vastgoedbeleggers in kantoren, woningen, winkels en logistiek vastgoed.

Met het vergrijzen van de samenleving groeit de behoefte aan seniorenwoningen en zorgvastgoed. De eisen die vandaag de dag aan deze woningen en gebouwen worden gesteld, verschillen veel van het niveau dat doorgaans wordt aangeboden. Daardoor is er behoefte aan nieuwbouw en biedt gerichte herontwikkeling van bestaande panden een oplossing voor de marktvraag naar goede seniorenhuisvesting en moderne woon-zorg gebouwen.

Clairfort heeft veel ervaring met juridische vraagstukken rond de (her)ontwikkeling van zorgvastgoed. Niet alleen waar het gaat om het omgevingsrecht, het (bouw)contractenrecht en het aanbestedingsrecht. Ook hebben wij verstand van samenwerkingen tussen woningbouwverenigingen en zorginstellingen, de vraag of een bepaalde activiteit als DAEB-activiteit kan worden aangemerkt en het verhuren van (zorg)woningen middels een ‘intermediaire’ verhuurder – vaak de zorgverlener. 
Verder beschikken wij over ervaring op het gebied van het scheiden van wonen en zorg, de inkomenstoets en het passend toewijzen van woonruimte, alsmede de (juridische aspecten die samenhangen met de) wijziging van zorgfuncties naar zwaardere verpleegfuncties.

Wij zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Clairfort Advocaten en Mediators

Zusterplein 22
3703 CB Zeist

030 – 697 48 97
 info@clairfort.nl

Advocaten en Juristen Bouw & Vastgoed

René Mussaeus

Advocaat

Marius Strijker

Advocaat, Projectjurist

David de Jong

Advocaat

Maaike Berends - de Weerd

Advocaat

Sihem Ajouaou

Advocaat

Iris Kroeze

Advocaat

Philip Houtzager

Of counsel
Marcel Maeder-Maes - Jurist Bouw en Vastgoed - Clairfort Advocaten

Marcel Maeder-Maes

Jurist

Blogs Bouw & Vastgoed