Willemijn Oudenaarden

Willemijn Oudenaarden is partner en advocaat gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, onderwijsrecht en algemeen bestuursrecht.

Willemijn adviseert en procedeert over alle facetten van het aanbestedingsrecht. Dit doet zij zowel voor aanbestedende diensten als voor (potentiële) inschrijvers.

Ook adviseert Willemijn onderwijsinstellingen over de toepassing van de sectorale onderwijswetten (Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs, Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek), maar ook over de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op de studiefinanciering en over accreditatie bij de NVAO. Het betreft bijvoorbeeld kwesties over studievoortgang, schorsing en verwijdering, BSA, macrodoelmatigheid, nieuwe opleidingen, instellingsaccreditaties en bekostiging. Ook adviseert Willemijn gemeenten over hun onderwijsgerelateerde taken, zoals voorschoolse educatie, toelating basisscholen en onderwijshuisvesting. Indien nodig vertegenwoordigt Willemijn haar cliënten in onderwijsrechtelijke procedures (in bezwaar, bij klachten, bij de civiele- of de bestuursrechter of bij de Stichting Onderwijsgeschillen).

Willemijn is goed thuis in het algemeen bestuursrecht, oftewel de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wet- en regelgeving. Zeer regelmatig behandelt Willemijn subsidierechtelijke zaken. Zij adviseert zowel subsidieverstrekkers (overheden) als subsidieontvangers en treedt voor hen op in bestuursrechtelijke procedures. Willemijn heeft ook ruime kennis van schaarse rechten.

Willemijn is lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) en de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) en publiceert regelmatig in aanbestedingsrechtelijke tijdschriften. In 2014 heeft Willemijn de Grotius specialisatieopleiding Nederlands en Europees aanbestedingsrecht cum laude afgerond. Willemijn geeft regelmatig (inhouse) cursussen over haar vakgebieden.

Voordat Willemijn zich in februari 2022 bij Clairfort aansloot, was zij gedurende 14 jaar advocaat bij Van Benthem & Keulen in Utrecht.

Advocaten zijn verplicht om de onderstaande mededeling over de rechtsgebieden te publiceren op grond van de voor hen geldende regelgeving.

Willemijn Oudenaarden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

  • Aanbestedingsrecht
  • Onderwijsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerde hoofdrechtsgebied.

Blogs

Wij zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Clairfort Advocaten en Mediators

Zusterplein 22
3703 CB Zeist

030 – 307 54 65
 info@clairfort.nl