Geen ontslag voor straatracende piloot

Afgelopen week trok de straatracende piloot van Transavia in de media volop de aandacht, omdat de rechter oordeelde dat er geen reden voor ontslag was. De piloot hield in maart 2016 met zijn vader een straatrace in Loosdrecht. Onder invloed van alcohol heeft de vader van de piloot een dodelijk ongeval veroorzaakt. De piloot werd vrijgesproken van het medeplegen van dood door schuld in het verkeer, maar de rechtbank concludeert dat hij wel heeft bijgedragen aan het verwerpelijke rijgedrag van zijn vader. De rechtbank legde de piloot daarvoor eind 2017 een taakstraf van 100 uur en een rijontzegging van één jaar op. Het feit dat de kantonrechter in de ontslagprocedure vervolgens oordeelt dat zijn veroordeling geen reden voor ontslag oplevert, heeft veel ophef veroorzaakt. Maar wat waren nou precies de redenen voor dit oordeel van de kantonrechter?

Redenen

Het feit dat Transavia de piloot – ondanks de lopende strafprocedure – een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft aangeboden en er hoger beroep is aangetekend tegen het strafvonnis was voor de kantonrechter voldoende reden om niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen. Allereerst is de veroordeling door het ingestelde hoger beroep niet onherroepelijk als gevolg waarvan deze niet als bewijs kan dienen in de ontslagprocedure. Daarnaast wordt het standpunt van Transavia dat haar piloten een voorbeeldfunctie hebben en dat het overtreden van veiligheidsnormen hiermee in schril contrast staat niet onderschreven door de kantonrechter. Dat de piloot zich eenmalig extreem gevaarlijk in het verkeer heeft gedragen impliceert immers niet dat hij zijn functie niet zou kunnen uitoefenen. Vast staat dat de piloot altijd goed heeft gefunctioneerd en Transavia tot de veroordeling hierop nimmer kritiek heeft geuit. Dit klemt temeer nu Transavia de piloot na het ongeval een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gegeven, terwijl zij wist dat de strafprocedure nog aanhangig was. Transavia heeft hiermee de indruk gewekt dat een veroordeling op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet geen gevolgen zou hebben.

Zorg voor gericht beleid!

Verder acht de kantonrechter het van belang dat Transavia geen beleid heeft waaruit volgt dat het begaan van ernstige verkeersovertredingen gevolgen kunnen hebben voor uitoefenen van het beroep van piloot. In beginsel heeft hetgeen in privétijd gebeurt geen invloed op de arbeidsovereenkomst. Dit kan echter anders zijn indien het gepleegde feit invloed heeft op de functie van de werknemer en/of de werkgever daarop gericht beleid voert. Kortom, indien u een discussie zoals in onderhavige kwestie wenst te voorkomen, doet u er goed aan hierop beleid te voeren.

Vragen voor onze advocaten arbeidsrecht?

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met onze advocaten van de sectie arbeidsrecht.