Kort geding over speelballetjes: vormgeving wel beschermd maar ideeën niet

Dit bericht is verplaatst naar deze blog.