Mag de eigen (achter)naam altijd als handelsnaam worden gebruikt?

Heb je het recht om je eigen (achter)naam te gebruiken in je bedrijfsnaam (ook wel handelsnaam genoemd)? Daarover is regelmatig geprocedeerd. Dit jaar troffen twee loodgietersbedrijven uit Zwijndrecht elkaar voor de rechter. De gedaagde partij had namelijk de eigen achternaam gebruikt in onder meer advertenties en op een bestelbus. Dat leverde volgens de eigende partij handelsnaaminbreuk op. Hoe zit dat juridisch?

Feiten

Aan die procedure was het nodige voorafgegaan. De gedaagde partij werkte tot 2012 voor een familiebedrijf en begon toen zijn eigen onderneming, die hij onder een andere naam in de KvK inschreef. (De uitspraak is geanonimiseerd, dus we noemen de gedaagde de heer Jansen en het familiebedrijf Jansen Loodgietersbedrijf.) Vervolgens ging het familiebedrijf failliet en werd een groot aantal zaken overgekocht door de eiser. De eiser mocht op basis daarvan ook de naam Jansen Loodgietersbedrijf gebruiken.

Maar de heer Jansen maakte zelf ook prominent gebruik van zijn naam. Zo plaatste hij de hiernaast afgebeelde advertentie in het nieuwsblad van Zwijndrecht/Heerjansdam.

Volgens de rechter kon het publiek daardoor denken dat de onderneming van de gedaagde ‘Jansen Loodgietersbedrijf’ heette en kan die naam dus als handelsnaam worden opgevat.

Toets

De regel in het handelsnaamrecht is dat de naam van de onderneming niet verwarringwekkend mag overeenstemmen met een oudere handelsnaam van een andere partij. In dit geval voerde de heer Jansen een handelsnaam die (vrijwel) identiek was aan de oudere naam van het familiebedrijf, ging het om twee loodgietersbedrijven en waren zij beide in Zwijndrecht werkzaam. Daarom was er volgens de rechter sprake van verwarringsgevaar en maakte de heer Jansen inbreuk door zijn achternaam op deze wijze te gebruiken.

Maar, merkt de rechter nog op, niet ieder gebruik van de eigen naam kan verboden worden. Zo kan de eiser niet voorkomen dat de heer Jansen zijn naam bij de contactgegevens vermeldt. Dit vooral niet als de naam van zijn bedrijf zoals dat in de KvK staat, daar groot boven staat.

Conclusie

Kortom, het is niet in alle gevallen toegestaan om de eigen (achter)naam te gebruiken. Als een andere partij eerder al een dergelijke naam gebruikte voor vergelijkbare producten en diensten, dan kan er sprake zijn van inbreuk als het publiek de achternaam als naam van de onderneming kan opvatten. In dit geval was het vermelden van de voor- en achternaam van de gedaagde bij de contactgegevens dus wel toegestaan. Het publiek zal in dat geval namelijk denken dat de eigenaar van de onderneming zo heet en niet dat dit de naam is van de onderneming zelf.

Meer weten over het gebruik van de eigen naam?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaten intellectueel eigendom: Evert van Gelderen en Elise Menkhorst.

Mag de eigen (achter)naam altijd als handelsnaam worden gebruikt?