Mag de eigen (achter)naam altijd als handelsnaam worden gebruikt?

Mag de eigen (achter)naam altijd als handelsnaam worden gebruikt?