Argument #MeToo-discussie te kort door de bocht voor ontslag op staande voet

Sinds de #MeToo-discussie is seksuele intimidatie volop in de media. Recentelijk heeft zich bij Pro-rail ook een dergelijke discussie voorgedaan. Pro-rail ging echter nat op haar eigen beleid. Het ontslag op staande voet van de werknemer die een andere werknemer zou hebben betast hield geen stand. Dit volgt uit een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Seksuele intimidatie tijdens kerstborrel

Tijdens de jaarlijkse kerstborrel hebben zich incidenten voorgedaan, waarbij de werknemer in kwestie een collega meerdere malen heeft lastig gevallen door beledigende en kwetsende opmerkingen te maken. Een andere collega zou hij herhaaldelijk betast hebben door aan haar billen te zitten. Drie dagen later heeft Pro-Rail een gesprek gevoerd met de werknemer, waarin werknemer spijt heeft betuigd en excuses heeft aangeboden. Pro-Rail heeft de werknemer hierop geschorst voor onderzoek, waarna hij vijf dagen later op staande voet is ontslagen. De werknemer vordert vernietiging van het ontslag op staande voet.

Gedragscode met sanctioneringsbeleid

Binnen de organisatie van Pro-Rail geldt een gedragscode en sanctioneringsbeleid, waarin onder meer is opgenomen dat bij het opleggen van een sanctie rekening wordt gehouden met eerdere overtredingen, toerekenbaarheid en persoonlijke omstandigheden. Daarnaast zullen werknemers voorafgaand aan het opleggen van een sanctie worden uitgenodigd voor een gesprek en/of in de gelegenheid worden gesteld te reageren.

De werknemer in kwestie stelt dat hij niet bekend was met het sanctioneringsbeleid. Evenmin is hij door Pro-Rail gewezen op het sanctioneringsbeleid en daarin geboden mogelijkheden. Daarbij komt dat uit de ontslagbrief niet volgt dat rekening gehouden is met voornoemde omstandigheden betreffende eerdere overtredingen, toerekenbaarheid en persoonlijke omstandigheden.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is het met Pro-Rail eens dat de gedragingen van de werknemer onacceptabel zijn en niet door de beugel kunnen. Echter, dit ontslaat Pro-Rail niet van haar verplichtingen het gedrag van haar werknemers aan de hand van haar eigen gedragscode en de daarin genoemde factoren te beoordelen. Dit geldt temeer gezien het bijna veertig jarige dienstverband van de werknemer.

Het argument van Pro-Rail dat haar handelen volledig past in de huidige #MeToo-discussie doet hier naar het oordeel van de kantonrechter niets aan af. Dit argument is simpelweg te kort door de bocht en doet geen recht aan de omstandigheden van dit specifieke geval. Het verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet wordt dan ook toegewezen.

Lessen voor de praktijk

Wees als werkgever bewust dat u zich ook daadwerkelijk houdt aan het beleid dat u vaststelt. Indien u op papier een goed beleid heeft maar dit in de praktijk niet naleeft, kan dit tegen u werken.