Nieuw ontwerp? Registreer het model dan tijdig. Crocs was te laat.

Een nieuw product gelanceerd? Denk dan tijdig (binnen 12 maanden) na over een modelregistratie. Het belang daarvan bleek uit een recente rechtszaak waarin werd geoordeeld dat een model van Crocs niet geldig was, omdat het bedrijf te lang had gewacht met de modelregistratie.

Wat is een model(recht)?

Een model beschermt het ontwerp van producten en dessins. Onder meer de vormgeving van kleding, meubels en speelgoed worden regelmatig via het modelrecht beschermd. Er bestaat een niet-geregistreerd model waarvan de bescherming na 3 jaar verloopt en een geregistreerd model dat tot 25 jaar kan duren.

Voorwaarde voor bescherming is kort gezegd dat er geen oudere modellen op de markt waren die identiek zijn of dezelfde algemene indruk wekken. Maar het eigen product kan daar ook aan in de weg staan! Nadat het product voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld, gaat er in Europa een termijn lopen van 12 maanden. Dit wordt ook wel de terme de grâce genoemd. De aanvraag van het model moet binnen deze termijn plaatsvinden.

Crocs was te laat

Dat het in de praktijk ook wel eens mis gaat, blijkt uit de zaak over het model van Crocs dat hiernaast is getoond. Dit model werd in november 2004 aangevraagd, maar volgens de Franse partij die de geldigheid van het model in twijfel trok, waren de producten al ruim een jaar daarvoor aan het publiek getoond. De producten: (1) stonden al enige tijd op de website van Crocs, (2) waren in 2002 op de Fort Lauerdale Boat Show getoond en (3) waren in een groot aantal staten in de VS verkocht.

Volgens het Gerecht was niet alleen aangetoond dat Crocs het model niet binnen die termijn van 12 maanden had aangevraagd, maar had Crocs bovendien niet onderbouwd waarom de producten niet bij het relevante publiek in de EU bekend konden zijn. Zo wordt de Fort Lauerdale Boat Show bezocht door een internationaal publiek en had Crocs zelf op haar website geschreven dat de beurs voor haar een ‘smashing success’ was.

Kortom, deze registratie voldoet volgens het Gerecht niet aan de vereisten voor een geldig model. Crocs heeft een zeer groot aantal registraties, dus het is de vraag of Crocs nu helemaal met lege handen achterblijft.

Tip: zet termijnen in de agenda

Een mogelijkheid om dit te voorkomen is om na de introductie van een nieuw product in de agenda te zetten wanneer men uiterlijk naar modelregistratie moet kijken. Desgewenst kunnen zo de eerste maanden nog worden afgewacht, om te kijken of het product een commercieel succes is en het de kosten voor registratie rechtvaardigt.

Vragen voor onze advocaten intellectueel eigendom?

Meer weten over de mogelijkheid om producten en design te beschermen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze IE-advocaten.