Omzeiling ketenregeling door gelijktijdig sluiten van vaststellingsovereenkomst komt werkgever duur te staan