Voormalig bestuurder aansprakelijk wegens wanbeleid

In deze zaak heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich gebogen over de vraag of een voormalig bestuurder aansprakelijk kon worden gehouden voor het overdragen van het bestuur van zijn onderneming aan bepaalde (rechts)personen, zonder voldoende diepgravend onderzoek te doen naar de integriteit, financiële achtergrond en kennis van zaken van die (rechts)personen. Het antwoord op die vraag luidt bevestigend.

Achtergrond

Voormalig Bestuurder X was van medio 2003 tot medio 2013 indirect bestuurder van Onderneming A. Enkele maanden na de overdracht van zijn bestuurstaken wordt Onderneming A failliet verklaard, waarna de curator voormalig Bestuurder X aansprakelijk stelt wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator verwijt voormalig Bestuurder X onder meer dat hij overhaast het bestuur van Onderneming A (feitelijk) heeft overgedragen aan bepaalde (rechts)personen, zonder voldoende diepgravend onderzoek te doen naar de integriteit, financiële achtergrond en kennis van zaken van die (rechts)personen.

Het bestuur werd in deze zaak overgedragen aan een adviesbureau dat in november 2012 als eenmanszaak was gestart en 5 maanden later weer was opgeheven. Vervolgens was – vlak voordat voormalig Bestuurder X met het adviesbureau in zee ging – een nieuwe entiteit opgericht, die mede handelende onder dezelfde naam als de inmiddels opgeheven eenmanszaak waarin het adviesbureau werd geëxploiteerd. Indien voormalig Bestuurder X het handelsregister van de Kamer van Koophandel zou hebben geraadpleegd had hij voornoemde gang van zaken, volgens de curator, kunnen constateren en daaruit moeten concluderen dat het adviesbureau niet als professioneel, betrouwbaar of deskundig kon worden aangemerkt.

Oordeel Gerechtshof

In de procedure voert voormalig Bestuurder X nog wel aan de website van het adviesbureau te hebben bekeken, het internet te hebben geraadpleegd middels de gangbare zoekmachines en referenties te hebben ingewonnen (naar later bleek bij slechts één persoon). Dit onderzoek werd door de curator echter niet beoordeeld als een serieus onderzoek. Het Gerechtshof volgt het standpunt van de curator. Volgens het Gerechtshof heeft voormalig Bestuurder X zich onvoldoende ingespannen om zich te vergewissen van de achtergronden en deskundigheid van de (rechts)personen aan wie het bestuur van Onderneming A werd overgedragen. Daarmee heeft voormalig Bestuurder X niet als een redelijk denkend bestuurder gehandeld, waardoor het zijn taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Nu het adviesbureau door deze bestuurswissel in de gelegenheid werd gesteld malversaties te plegen – hetgeen voormalig Bestuurder X heeft erkend – en deze malversaties een (belangrijke) oorzaak zijn van het faillissement, is voormalig Bestuurder X aansprakelijk voor het tekort in het faillissement van Onderneming A.

Antecedentenonderzoek

De les die uit bovenstaande zaak valt te leren is dat het bestuur van een onderneming niet zonder meer aan een ieder kan worden overgelaten en dat een serieus en aantoonbaar antecedentenonderzoek noodzakelijk is om eigen aansprakelijkheid te voorkomen.

Vragen voor onze advocaten ondernemingsrecht?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze advocaten ondernemingsrecht.