Fraude valt niet onder het finaal kwijtingsbeding in de vaststellingsovereenkomst met werknemer