Opbrengstmaximalisatie centraal bij verkoop verpande aandelen