De bijzondere aard van de zorgovereenkomst: terughoudendheid genoopt bij opzegging