Duurzame afvalinzameling

Clairfort - helder en krachtig in duurzaamheid

Afval & Milieu

Agrifood

Vastgoed & Energietransitie

Circulaire economie

Mobiliteit

Natuur & Milieu

Duurzame afvalinzameling

Een goede stadslogistiek is belangrijk voor de vitaliteit en aantrekkingskracht van steden. Stadslogistiek blijft groeien, wat ten koste gaat van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Vrachtvervoer en vuilniswagens zijn verantwoor-delijk voor 39% van de CO²-uitstoot in de stadslogistiek en zorgen met name tijdens de spits voor overlast en uitstoot. Afvalinzamelaars besloten hier samen iets aan te gaan doen.

Green Deal ZES
De ‘Green Deal Zero Emission Stadslogistiek’ brengt bedrijven, overheden en maat-schappelijke organisaties bij elkaar in het streven naar een emissievrije stadslogistiek. De aangesloten organisaties onderzoeken via pilots hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in de praktijk gebracht kan worden. Overheden onderzoeken welke ruimte daarvoor gemaakt kan worden in beleid- en regelgeving.

Duurzaamheidspilots in Gouda en Haarlem
In het kader van de Green Deal ZES besloten afvalinzamelaars en Transport en Logistiek Nederland (TLN) om de handschoen op te pakken en duurzaamheidspilots op te zetten in Gouda en Haarlem. Dit om het aantal vervoersbewegingen en de uitstoot door inzamelvoertuigen terug te dringen. Voor de inzameling van bedrijfsafval rijden er dagelijks meerdere inzamelvoertuigen rond in de binnensteden. Hoewel afvalbedrijven afzonderlijk de inzameling zo efficiënt mogelijk inplannen, zijn deze bedrijven wel gebonden aan hun inzamelroutes voor klanten. Door de logistieke verplichtingen van bedrijven te verbinden binnen één initiatief en zo het bedrijfsafval van klanten in de binnensteden op te laten halen door één (neutraal) inzamelvoertuig neemt het aantal verkeersbewegingen fors af. Daarmee wordt die logistiek efficiënter en dus ook duurzamer uitgevoerd dan voorheen.

Clairfort – Helder en krachtig in duurzaamheid
Clairfort heeft TLN en de afvalinzamelaars begeleid bij het mededingingsproof organiseren van Duurzaamheidsinitiatieven in Gouda en Haarlem. Clairfort zag erop toe dat de samenwerkingsafspraken tussen de afvalinzamelaars in het kader van de Pilots voldeden aan de mededingingsregels. Daarnaast droeg Clairfort zorg voor de verantwoording van de duurzaamheidsinitiatieven naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Duurzaamheidseffecten van de Pilots
Als gevolg van de Pilots werden er door de afvalinzamelaars meetbare efficiëntie- en duurzaamheidsvoordelen behaald. Het aantal verkeersbewegingen en de uitstoot van schadelijke emissies door inzamelvoertuigen is fors teruggedrongen, wat zowel de verkeersveiligheid, als de leefbaarheid van de binnenstad ten goede komt. De afvalinzamelaars hebben zo aangetoond in staat te zijn om samen duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Wij zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Clairfort Advocaten en Mediators

Zusterplein 22
3703 CB Zeist
030 – 307 54 65
info@clairfort.nl
Keizersgracht 206 I
1016 DX Amsterdam
020 – 225 85 80
info@clairfort.nl

Duurzaamheidsblogs