Beperk de bijvangst!

Clairfort - helder en krachtig in duurzaamheid

Afval & Milieu

Agrifood

Vastgoed & Energietransitie

Circulaire economie

Mobiliteit

Natuur & Milieu

Beperk de bijvangst!

De Nederlandse garnalenvisserij heeft van de Marine Stewardship Council (MSC) na het doorlopen van een open en transparante beoordelingsprocedure het MSC-keurmerk verkregen. Een coalitie van acht natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, Stichting De Noordzee, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten, was intensief betrokken bij het MSC-certificeringsproces.

MSC-producten en duurzame visserij
De producentenorganisaties (PO’s) van garnalenvissers hebben het voortouw genomen voor deze certificering. Door het effectief gebruik van de zeeflap en spoelsorteermachine en het laten meten van het ziftsel per aanlanding op de afslag werden bijvangst en vangst van jonge garnalen tegengegaan. De vraag naar MSC-producten groot is. Dit label staat voor duurzame visserij.

Mededinging
De handel was bezorgd over het beheerplan. Het zou zich vooral moeten beperken tot ecologische componenten en zou ook praktisch te handhaven moeten zijn. De PO’s hebben hun managementplan voor MSC en de daarin opgenomen regelingen over visserijdruk, maaswijdte en bijvangst met de Autoriteit Consument en Markt afgestemd en hebben daarbij door ACM gedane voorstellen overgenomen zodat het initiatief mededingingsproof kon worden gestart.

Beperk de bijvangst!

Wereldnatuurfonds
“Visserij en natuurbeschermers hebben deze belangrijke MSC-certificering samen bereikt. Het traject was soms moeilijk, maar altijd constructief. En de bijdrage van de Nederlandse visserij is cruciaal geweest voor dit mooie resultaat. Nu moeten de garnalenvissers laten zien dat zij hun bijvangst verminderen en kwetsbare gebieden minder belasten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat natuur en visserij hiervan gaan profiteren”, aldus Aafke Brader, Noordzee-expert van het Wereld Natuur Fonds Nederland.

Clairfort en duurzaamheidsinitiatieven
Clairfort staat de Nederlandse garnalenvissers bij in hun overleg met ACM over duurzaamheids-initiatieven. Zij denkt mee over samenwerking tussen ondernemingen om duurzaamheids-doelstellingen te realiseren en toetst initiatieven mede aan de hand van het ACM Visiedocument Mededinging en Duurzaamheid aan hoe deze zich verhouden tot het mededingingsrecht.

Wij zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Clairfort Advocaten en Mediators

Zusterplein 22
3703 CB Zeist
030 – 307 54 65
info@clairfort.nl
Keizersgracht 206 I
1016 DX Amsterdam
020 – 225 85 80
info@clairfort.nl

Blogs