Amsterdam City Project

Clairfort - helder en krachtig in duurzaamheid

Afval & Milieu

Agrifood

Vastgoed & Energietransitie

Circulaire economie

Mobiliteit

Natuur & Milieu

Amsterdam City Project

Mobiliteit
De historische binnenstad van Amsterdam ondervindt mede door sterke groei van het toerisme een toenemende drukte. Die drukte leidt tot ergernis onder Amsterdammers. Zestig procent van de inwoners meent dat de gemeente onvoldoende doet tegen de drukte . Inwoners klagen over geluidsoverlast, verkeerschaos, vervuiling en obstructie van de stoep. Volgens ondernemers is de binnenstad onbereikbaar geworden.

Luchtkwaliteit
Daarnaast kampt Amsterdam met een fijnstofprobleem. Ongeveer 4,5% van de ‘ziektelast’ – verloren levensjaren en gezondheidsproblemen – is het gevolg van blootstelling aan vuile lucht. De luchtvervuiling door fijnstof en stikstof¬dioxide (NO2) komt in veel Amsterdamse straten boven de normen van wereldgezondheidsorganisatie WHO uit. Een frequenter gebruik van de fiets is een deel van de oplossing. Fietsen is goed voor de luchtkwaliteit: het veroorzaakt geen fijnstof of geluidsoverlast. Verder nemen fietsen nauwelijks parkeerruimte in beslag en is fietsen goed voor de gezondheid.


Afbeelding: Prent van de Keizersgracht in de 17e eeuw

Autoluwe binnenstad
De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse binnenstad pleit voor een autoluwe stad. ‘Op een wandelboulevard komt de oude stad echt tot zijn recht.’ stelt Rogier Noyon, de voorzitter van deze vereniging. Op 6 februari 2019 startte de gemeente Amsterdam een serie gesprekken met Amsterdammers over de autoluwe stad. Zij wil 7.000 tot 10.000 parkeerplaatsen opheffen. Waar in smalle straten rijdende auto’s, geparkeerde auto’s, voetgangers, scooters en fietsers gebruik maken van de schaarse openbare ruimte, moeten keuzes worden gemaakt. En die keuzes vallen dan vooral uit ten nadele van geparkeerde auto’s.

Winkelier Rogier Noyon in het Parool: “Waar het natuurlijk om gaat, is het ensemble, de aaneenrijging van architectuur uit verschillende eeuwen. Daar in de volle lengte langs te kunnen wandelen, dat moet een feest zijn. Waar kan dat in het centrum van Amsterdam? Overal is het te druk met mensen, te druk met verkeer, te druk met prikkels. Op deze wandelboulevard komt de oude stad echt tot zijn recht. De Keizersgracht is de mooiste gracht van allemaal: in de 17de eeuw aangelegd als woongracht, in de luwte van het stadsgewoel. Het is ook een gracht die wat verder weg ligt van de allergrootste drukte in de binnenstad. Laten we er een paar jaar de tijd voor nemen. Als Amsterdam in 2025 zijn 750ste verjaardag viert ligt die er dan: de promenade Keizersgracht!”

Afbeelding: Foto van het kantoor van Clairfort aan de Keizersgracht te Amsterdam

Het idee van Noyon is om de Keizersgracht om te toveren tot een bijzondere wandelboulevard. Overal waar nu geparkeerde auto’s schuin langs de walkant staan, wordt ruimte gemaakt voor een comfortabel voetpad, langs de volle lengte van de gracht: “New York heeft de High Line. Parijs heeft het wandelgebied langs de Seine. Waar blijft Amsterdam?”

Clairfort Sustainability Lab
Clairfort is in Amsterdam gevestigd aan de Keizersgracht (zie foto) en voelde zich aangesproken door de suggestie van Paul Noyon om van deze gracht een wandelpromenade te maken.

Clairfort werkte met twee scholieren van het Amsterdamse Fons Vitae college samen om in het Clairfort Sustainability Lab te onderzoeken hoe de mobiliteit van bewoners, toeristen en Amsterdammers uit buitenwijken bij een dergelijk experiment gewaarborgd kan worden. De scholieren zochten naar systemen waarin vervoermiddelen (fiets, scooter, step) gedeeld worden. Tevens werd gevraagd hoe in dit experiment de afvalinzameling gewaarborgd kan blijven. Clairfort voegt aan het werkstuk van de scholieren haar bevindingen ten aanzien van juridische aspecten van mededinging en aanbesteding toe, gaat met stakeholders in gesprek over haar bevindingen en zal deze ten aanzien van deelmobiliteit in discussiefora naar voren brengen.

Wij zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Clairfort Advocaten en Mediators

Zusterplein 22
3703 CB Zeist
030 – 307 54 65
info@clairfort.nl
Keizersgracht 206 I
1016 DX Amsterdam
020 – 225 85 80
info@clairfort.nl

Duurzaamheidsblogs