Duurzame energieopslag

Clairfort - helder en krachtig in duurzaamheid

Afval & Milieu

Agrifood

Vastgoed & Energietransitie

Circulaire economie

Mobiliteit

Natuur & Milieu

Duurzame energieopslag

Verschillende partijen bundelen hun krachten om van “Het Dorp” in Arnhem de wijk van de toekomst te maken. Het doel is duurzame en CO2 neutrale energievoorziening voor 500 woningen en 10.000 m2 niet wonen functies te realiseren.

Energieopslag: tot voor kort de ontbrekende schakel
Een van de innovatieve partijen die bijdraagt aan de herontwikkeling van Het Dorp heeft een ondergronds buffervat ontwikkelt. Met dit buffervat – dat wordt gevuld met water – kan warmte en koude opgeslagen worden. Met de energie die daarmee wordt opgewekt en opgeslagen, kunnen grote aantallen woningen en gebouwen van duurzame energie en koude/warmte worden voorzien. Wat het buffervat zo uniek maakt is dat het een grote opslagcapaciteit heeft en energie kan opslaan over de seizoenen heen. Al lange tijd is het mogelijk duurzame energie op te wekken – denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, windmolens of een warmtepomp – maar het efficiënt opslaan van deze energie was lange tijd een ontbrekende schakel in de keten om te komen tot de beoogde energietransitie. Het buffervat kan daarom een belangrijk puzzelstukje zijn in het daadwerkelijk realiseren van de energietransitie.

Clairfort – Helder en krachtig in duurzaamheid
Bij het realiseren van (vastgoed)projecten speelt duurzame energievoorziening en wijkgerichte koude/warmtevoorzieningen een steeds belangrijkere rol. Deze energievoorziening is technisch complex, en brengt ook een veelheid aan juridische vraagstukken met zich mee.

Clairfort heeft een brede expertise op dit gebied wat maakt dat Clairfort op vrijwel alle aspecten die samenhangen met het opzetten en exploiteren van duurzame energiesystemen kan adviseren. Met betrekking tot dit project droeg Clairfort zorg voor onder meer de voor de samenwerking, realisatie en exploitatie noodzakelijke overeenkomsten zoals een opstal-, eigendoms-, aandeelhouders- en een warmteleveringsovereenkomst. Daarnaast adviseerde Clairfort over de vormgeving van de juridische structuur benodigd voor de samenwerking.

Wij zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Clairfort Advocaten en Mediators

Zusterplein 22
3703 CB Zeist
030 – 307 54 65
info@clairfort.nl
Keizersgracht 206 I
1016 DX Amsterdam
020 – 225 85 80
info@clairfort.nl

Duurzaamheidsblogs